Inima ce însuflețește viața parohiei noastre

Viața parohiei Iulie 8, 2012

Parohia ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Brătești, din punct de vedere ierarhic, aparține de Protopopiatul Pașcani, Mitropolia Moldovei și Bucovinei; iar administrativ, satul Brătești aparține de comuna Stolniceni-Prăjescu. Satul Brătești este situat în partea de S-V a Orașului Pașcani, pe dealul ce desparte Valea Siretului de Valea Moldovei.

Inima ce însuflețește viața parohiei noastre este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ce se săvârșește în Duminici și sărbători cu participarea credincioșilor, ce dau dovadă de evlavie, respect și cinste față de cele sfinte.

Satul Brătești a avut parte de-a lungul istoriei de această însuflețire duhovnicească, prin faptul că aici a fost un schit de călugări, cu viață monahală aspră și rugăciune intensă, apoi preoții care au slujit aici de la întemeierea parohiei prin viața lor au devenit pilde și modele de urmat prin tenacitatea, dragostea și evlavia față de Dumnezeu și de oameni.

Bătrânii din sat amintesc deseori de perioada când slujea părintele Rojniță, în timpul căreia biserica din Brătești a devenit un loc de pelerinaj, deoarece aici veneau, la parintele, oameni din toate colțurile țării, să se roage părintele pentru ei. Apoi amintesc de părintele Cazacu, ca fiind un preot cu „darul lui Dumnezeu”, deoarece blândețea și dragostea lui față de oameni, a devenit un izvor de binecuvântare prin care credincioșii își întăreau credința. Și nu în ultimul rând, părintele Ifrim, care a dat dovadă de bună chivernisire a ansamblului parohial, a bisericii, a cârmuit pe credincioși pe calea mântuirii, devenind un teolog râvnitor pentru cunoașterea „tainelor celui PreaÎnalt”.